top of page
  • Olli Ahlroos

7 ohjetta onnistuneeseen dialogiin

Teksti on alunperin julkaistu Plato Managementin blogissa, 2017.


Mahdollisuus käydä dialogia on yksi inhimillisen kulttuurin hedelmällisimpiä saavutuksia. Vastaavasti, kykenemättömyytemme tarttua tähän mahdollisuuteen lienee suurimpia ongelmiamme. Tämä pitää paikkansa niin globaalissa, kuin paikallisessa mittakaavassa, niin suuren pörssiyhtiön, kuin pienen startupinkin kohdalla. Koosta riippumatta, organisaation kehittämisessä dialogi ratkaisee pelin.


Dialogi on keskustelu, jonka tarkoitus on lisätä osapuolien ymmärrystä yhteisistä asioista. Dialogi ei siis ole tavallinen keskustelu. Dialogi on keskustelu, jossa ei kilpailla, ei hävitä, eikä voiteta. Dialogissa ei ratkaista, onko Ritva vai Petri oikeassa, eikä kumpi on kokeneempi tai oikeamielisempi.


Dialogi on yritys ajatella yhdessä. Se on Ritvan ja Petrin yritys ymmärtää heidän ajattelulleen yhteisiä lähtökohtia ja toisaalta toinen toisilleen vieraita uskomusrakennelmia paremmin. Se on siis yritys ymmärtää käsitysten eroja ja samankaltaisuuksia. Se on Ritvan ja Petrin yritys selventää yhteisiä merkityksiä. Se voi myös johtaa yhteisen kielen, termistön ja käsitteiden uudistamiseen.


Yllä listatuista syistä, ja siksi, että Ritvan ja Petrin kokemusmaailmat eivät ole identtiset, dialogi on myös Ritvan ja Petrin yritys ymmärtää itseään ja heidän ympärillään jatkuvasti muuttuvaa todellisuuttaan paremmin.


Organisaation sisällä kyky ajatella yhdessä ja lisätä yhteistä ymmärrystä on organisaatiolle valtava kilpailuetu. Dialogin onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Vähimmäisvaatimus on osallistujien vapaaehtoisuus, kiinnostus muiden ajattelusta ja kypsä, muita ihmisiä kunnioittava käytös.


Alla on listattu seitsemän vinkkiä, joiden avulla yhdessä ajattelu helpottuu.


1. Tiedosta dialogiin liittyvät haasteet ja hanki apua


Dialogi on vaikeaa. Dialogi vaatii muutakin kuin arkiajattelussa tutuksi käynyttä älyllistä ponnistelua, joka ei sekään ole aina helppoa. Dialogi vaatii kokonaisvaltaisempaa suhtautumistavan ja näkökulman vaihtamista. Peli muuttuu toiseksi. Dialogi muuttaa odotuksiamme. Mitä ylipäätään odotamme ajattelultamme ja keskusteluiltamme? Mitä uskallamme odottaa? Kokemuksen myötä dialogista tulee luonteva työkalu ja osa normaalia arkea. Dialogista ajattelua harjoitellessa kannattaa turvautua kokeneeseen fasilitaattoriin.


2. Valmistaudu


Valitse sopiva, kiireetön ajankohta ja inspiroiva paikka. Kun dialogia harjoitellaan, voi varsinkin aluksi olla eduksi, että valittu paikka ja ajankohta luovat turvalliset ja keskittyneet harjoitteluolosuhteet. Dialogi vaatii tavallisesta keskustelusta hieman poikkeavan asennoitumistavan. Dialogin onnistuminen perustuu osallistujien tasa-arvolle ja keskinäiselle kunnioitukselle. Ennen dialogia kannattaa hieman rauhoittua ja keskittyä. Jos arjen kiireet sinkoilevat mielessä, kannattaa koettaa hiljentyä ja keskittyä vaikka hetkeksi pelkästään omaan hengitykseensä.


3. Tunne itsesi


Yritä tunnistaa omia käsityksiäsi ja uskomuksiasi. Tämä on vaikea rasti. Omien käsitysten tunnistaminen kehittyy dialogin avulla mutta asiaa kannattaa pohtia jo etukäteen. Pohdi, mitkä uskomuksistasi tulevat olemaan helpompia ja mitkä vaikeampia asettaa alttiiksi kriittiselle tarkastelulle? Parhaimmillaan dialogi paljastaa ja avaa myös kaikkein pinttyneimpiä käsityksiämme ja uskomuksiamme. Ne ovat usein niitä, joita pidämme objektiivisesti tosina, riippumatta käsityksistämme ja uskomuksistamme.


4. Unohda itsesi


Omista käsityksistä ja uskomuksista vapautumiseen täytyy dialogin aikana pyrkiä aktiivisesti. Dialogissa omaa käsitystä ei ole tarkoitus puolustaa, vaan sitä tutkitaan tasavertaisesti kaikkien muiden käsitysten kanssa. Unohda oman oikeamielisyytesi ja omien käsitystesi puolustaminen ja keskity oppimaan ja kehittymään.


5. Kuuntele


Tämä on ehkä tärkein yksittäinen ohje. Älä arvota kuulemaasi, vaan yritä ymmärtää syvällisemmin. Älä luule tietäväsi, mitä toinen ajattelee tai ymmärtäväsi paremmin asiaa josta toinen puhuu. Jos jokin käsitys ei vaikuta sinusta mielekkäältä tai sen merkitys vaikuttaa epäselvältä, tutki käsitystä tarkemmin kyselemällä ja keskustelemalla muiden kanssa saadaksesi selville, mistä epäselvyys johtuu. Älä oleta! Kysy! Kuuntele!


6. Ajattele ääneen, yhdessä


Selvennä omaa ja toisten puhetta. Ole itse mahdollisimman ytimekäs ja selkeä. Puhu suoraan. Silloin, kun jokin merkitys on itsellesi epäselvä, pohdi mahdollisia merkityseroja ääneen muiden kanssa. Kun kuuntelet ja kysyt, käytä avoimia kysymyksiä. Avaa toisen ajattelua tutkimukselle, äläkä yritä johdatella sitä haluamaasi suuntaan.


7. Harjoittele


Dialogissa riittää haastetta. Kun dialogissa vaadittavat taidot alkavat karttua, työkalut ovat käytössäsi tukemassa kaikkea mahdollista kommunikaatiota, yhteistyötä ja luovuutta. Kun koko organisaatio kehittää dialogikulttuuriaan, sen on mahdollista vastata radikaalisti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin yhtenä, tehokkaasti toimivana kokonaisuutena. Alati muuttuvassa todellisuudessa kyvystä ajatella yhdessä kehittyy ennen pitkää pitelemätön voimavara.

64 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page